Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Sloopwerken

Er zijn verschillende soorten sloopwerken (afbraakwerken) te onderscheiden. Bij grondige renovaties volstaat het vaak om een vloer uit te breken en enkele muren weg te halen. Spreken we over het met de grond gelijkmaken van een verouderde woning? Dan vergt dat wat meer voorbereiding. In dit artikel lees je meer over de risico’s en aandachtspunten bij sloopwerken.

 

Sloopwerken en afbraakwerken: risico’s

Onvoorbereid aan de slag gaan of in het wilde weg muren slopen of grondplaten uitbreken, kan nefast zijn voor je woning. Wat kan er zoal fout lopen bij afbraakwerken? We sommen enkele gevaren op:

 • Er is schade aan nutsvoorzieningen (bv. gas, elektriciteit, …).
 • Je schendt aanpalende woningen.
 • Je verwijdert per ongeluk een steunmuur of beschadigt belangrijke draagbalken.
 • Onvoorzichtigheid kan tot verwondingen leiden bij jezelf of je helper(s).
 • Er komen giftige stoffen vrij bij de afbraak van een dak of gevel (bv. asbest).

Deze problemen kunnen je opzadelen met hoge kosten. Hoe je deze risico’s kan vermijden? Door een professionele sloopfirma in te schakelen. Zo ben je zeker van veilige sloopwerken met professionele machines en zonder onnodige schade.

TIP: ook voor andere klussen tijdens je bouw- of renovatieproject schakel je best een vakman in. Zo ben je zeker van een correcte uitvoering en kwalitatief resultaat.

 

Sloopwerken plannen: aandachtspunten

Sloopwerken

Dankzij een professionele aanpak gebeuren de sloopwerken snel en efficiënt. Want geef toe, niemand zit graag in het lawaai en tussen het stof. Enkele aandachtspunten voor een overzichtelijk verloop van de sloopwerken:

 • Sloopplan opstellen: een sloopplan is cruciaal voor een vlot en overzichtelijk verloop van de werken. Het is een schema opgesteld door de architect of aannemer, waarin ruimte is voor een materialeninventarisatie, maar ook voor een sloopbestek en -advies.
 • Sloopopvolgingsplan (SOP) aanvragen: een SOP bevat een overzicht van alle (on)gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen tijdens de sloop. Een afbraakfirma kan die materialen vervolgens efficiënt sorteren en afvoeren. Let op, zo’n plan is niet verplicht voor eengezinswoningen.
 • Sloopvergunning aanvragen: sommige sloopwerken zijn vergunningsplichtig, maar dat is niet altijd zo. Informeer je hier op voorhand goed over.
 • Container huren: werk je samen met een professionele afbraakfirma? Dan huren zij een container op maat. Voor kleine afbraakwerken volstaat een container van 10 à 15 m³. Bij grotere afbraakwerken zal eerder een container van min. 30 m³ nodig zijn.
 • Juiste machines en gereedschap: ongetwijfeld kan je al veel muurtjes slopen met een sloophamer, maar weet dat niet alle delen van je constructie zo eenvoudig af te breken zijn. In bepaalde gevallen zijn grotere machines vereist (bv. beton- of ijzerschaar, een sorteergrijper, magneten,…).
 • Veiligheidseisen: niet alleen onvoorbereid, maar ook onbeschermd slopen is uit den boze. Neem je zelf een deel van de werken op jou? Zorg ervoor dat je dan over de juiste beschermingsmaterialen beschikt: een stofbril, gehoorbescherming, geschikte veiligheidskledij, …
 • Buren informeren: de overlast voor de aangrenzende woningen en omgeving moet beperkt blijven. Dit kan enkel dankzij een gedegen voorbereiding en een goede communicatie met de buren. Zo voorkom je onaangename burenruzies tijdens de werken.

 

Sloopwerken en de wetgeving

Wil je een bestaande woning volledig slopen en weer heropbouwen? Dan raden we je aan om eerst eens langs te gaan bij de stedenbouwkundige dienst van jouw gemeente. De precieze regels kunnen lokaal verschillen. In bepaalde situaties moeten sloopwerken volgens een bepaalde procedure nauwgezet aangegeven en uitgevoerd worden. Zeker wanneer het een grote werf (> 1.000 m³) betreft.